Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 12.06.2018 14:35:11 

Užitečné informace a programy ke hře Vietcong

Příkazy dostupné v nástroji VCGuard

Tyto příkazy jsou převzaty z VCGuard verze 11.52, kterou můžete stáhnout Zde [1262 KB]  

 

Jak se tyto příkazy zadávají?

Jednoduše. Stačí mít server spuštěný s aktivním nástrojem VCGuard a všechny následující příkazy jsou vám k dispozici. Zadávají se do herního chatu a vždy začínají symbolem "." tečka. Proto jsou všechny napsány s tečkou.

Druhou možností je tyto příkazy psát do konzole. To však musíte tyto příkazy zadávat stejným způsobem, jako byste psali přes konzoli do chatu. Použijete tedy tvar say ".příkaz parametr1 parametr2 ..." samozřejmě včetně uvozovek.

 

Jak příkaz zadám, když jsem spectator?

VCGuard k zadávání příkazů potřebuje herní chat a zde nastává problém. Spectator totiž nemůže používat herní chat a může používat pouze jeden typ zpráv, tzv. adminsay, který je logicky přístupný pouze administrátorům. Příkaz zadáte do konzole ve tvaru adminsay ".příkaz parametr1 parametr2 ..." a jiná možnost není (pouze Vzdálená plocha na server).

 

Příkazy dostupné pro všechny

.killme - zabijete se

.info - do konzole se vypíše info o VCGuard nastavení serveru

 

Základní příkazy pro administrátory

.whisper playerID - pošlete hráči soukromou zprávu (ostatní hráči ji neuvidí)

.servsersay text - všem hráčům se zobrazí zadaný text jako serverová zpráva

.redsay text - všem hráčům se zobrazí zadaný text červeně

.light red/white - na pozici 0/0/0 spawne červenou/bílou světlici

.nades počet - nastaví počet povolených granátů na jeden respawn hráče, kdy 0 zakáže granáty úplně a -1 je výchozí hodnota, tedy nekonečno granátů povoleno

.traps počet - nastaví počet povolených pastí na jeden respawn hráče, kdy 0 zakáže pasti úplně a 3 je výchozí a nejvyšší možná hodnota

.claymore 0/1 - zakáže/povolí miny M18 Claymore

.kill playerID - zabije zvoleného hráče (všichní uvidí zprávu, že se hráč zabil sám)

.kick playerID komentář - vyhodí hráče a volitelně můžete ještě připsat komentář, který se všem zobrazí

.ban playerID komentář - vyhodí hráče a zabanuje jeho IP adresu

.addban IPadresa komentář - manuálně přidá ban na zadanou IP adresu

.banlist - vypíše do konzole seznam zabanovaných hráčů s banlist_indexem

.unban banlist_index - odbanuje hráče podle zadaného banlist_indexu

.unbanlast - odbanuje posledního zabanovaného hráče

.clearbans - odstraný všechny záznamy v banlistu, odbanuje všechny hráče

.rndmap - přepne na náhodnou mapu v mllistu

.bombs 0/1 - přepínač všech výbušnin, 0 zakáže všechny a 1 dá vše na výchozí hodnotu 

 

Pokroči příkazy pro administrátory

.atgtime trvání_kola - nastavuje trvání kola v módu ATG v minutách

.falldmg float_násobitel - nastavuje násobitel poškození pádem (falldamage), kde výchozí hodnotou je 1 a nastavit lze 0.01 až 10

.addrange IPrange komentář - umožňuje zabanovat celý rozsah IP adres, rozsah však obsahuje pouze první dva oktety IPv4 a musí tedy být ve tvaru X.X. např. 10.15. (jiné tvary nelze použít)

.banrange playerID komentář - zabanuje IP rozsah hráče; POZOR: při banování IP rozsahu může ban postihnout i jiné hráče (např. pokud mají internetové připojení od stejného poskytovatele), proto před banováním rozsahů doporučuji zkontrolovat connections.txt

.rangelist - vypíše do konzole seznam zabanovaných IP rozsahů s jejich rangelist_indexem

.unbanrange rangelist_index - odstraní záznam ze seznamu zabanovaných IP rozsahů

 .clearranges - odstraní všechny zabanované IP rozsahy a odbanuje je

.macro název_souboru čas_spuštění interval_spouštění počet_opakování - tento komplikovaný příkaz má celkem 4 různé přípustné formy a umožňuje přidat do VCGuard nové makro; podrobnější popis maker naleznete dole

.macrolist - do konzole vypíše seznam naplánovaných a aktivních maker

.macrostop macrolist_index - deaktivuje zvolené makro z macrolistu

.slots počet - nastaví počet slotů na serveru

.idlechecks 0/1 počet_minut - vypne/zapne přehození neaktivního Ostřelovače či Radisty k protitýmu, je-li hráč nekativní po dobu počet_minut (lze nastavit 5 až 20)

.votemap - zobrazí informace o požadovaném počtu hlasování pro úspěšné hlasování

 

Co je to makro ve VCGuard?

Makro je textový soubor se sekvencí příkazů, které se v okamžiku spuštění makra provedou.

Makro může obsahovat prakticky libovolný konzolový či VCGuard příkaz (až na pár výjimek, jako je třeba příkaz .light). Toto se hodí, pokud chcete na serveru v určitou dobu něco provést nebo chcete třeba nechat nekonečně dlouho opakovat určitou sekvenci příkazů, např. zpráv do chatu hry.

 

Jak vytvořit makro?

Stačí v poznámkovém bloku vytvořit textový soubor se sekvencí příkazů a tento soubor uložit pod názvem BEZ DIAKRITIKY do adresáře ../Vietcong/macros/ a samozřejmě pak takové makro musíte aktivovat.

Příklad jednoduchého makra pro vypsání zpráv do chatu, každý příkaz je na novém řádku:

SILENT

adminsay "TEST MAKRA"

SLEEP 5

.serversay Zdravim vsechny hrace!

.redsay Uzijte si hru!

Povšimněte si klíčového slova SILENT v úvodu makra. SILENT zajistí, že se prováděné příkazy nebudou vypisovat do okna programu VCGuard, což se někdy může hodit. Dále si všimněte klíčového slova SLEEP 5, které zajistí, aby po provedení příkazu adminsay "TEST MAKRA" nastala prodleva o délce 5 sekund, což se také někdy může hodit.

Příklad dalšího makra:

adminsay "ZMENA MAPY ZA 30 SEKUND"

SLEEP 30

adminsay "NYNI SE ZMENI MAPA"

set srvclrad 0

set srvclsni 0

.traps 1

.nades 2

.slots 32

mlchangecurmap aztecCTF points 100

Spuštění tohoto makra vyvolá změnu nastavení serveru a následně změnu mapy. Takové makro je vhodné spustit plánovaně např. v určitý čas či prostě okamžitě, ale jen jednou! Jak makra spouštět se dozvíte v následující otázce.

 

Jak makra aktivovat?

 1) Základním způsobem aktivace makra, dostupném už ve VCGuard 10.3 je použití příkazu .macro v jedné z jeho čtyři přípustných forem. Tyto formy jsou následující:

.macro nazev_souboru - jednorázové okamžité spuštění makra (..Vietcong/macros/nazev_souboru.txt)

.macro nazev_souboru čas_spuštění - naplánuje spuštění makra na určitý čas, který je ve formátu hh:mm (např. 15:30)

.macro nazev_souboru interval_spuštění počet_opakování - bude spouštět makro opakovaně ve zvoleném intervalu (v sekundách) a to po určitý počet_opaktování a klíčovým slovem INF bude počet_opakování nastaven na nekonečno

.macro nazev_souboru čas_spuštění interval_spuštění počet_opakování - plánované makro s intervalem a počtem opakování

 

2) Automatické spuštění makra ihned po zapnutí serveru. Dostupné ve VCGuard 11.5 a novější.

V novějších verzích VCGuard jděte do vcguard.ini a najděte zde možnost initialcmd která umožňuje do ni napsat příkaz, který chcete po spuštění serveru provést. Např. initialcmd = .macro nazevsouboru 60 INF (poznámka: jde o 3. formu příkazu .macro).

 

3) Automatické spuštění makra po změně mapy. Dostupné ve VCGuard 11.5 a novější.

Tuto možnost asi nebudete příliš využívat. Jděte do vcguard.ini a zde najděte možnost mapchangecmd a na zbytek už asi přijdete :).

 

TOPlist