Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 12.06.2018 14:35:11 

Užitečné informace a programy ke hře Vietcong

Konzolové příkazy

Pro všechny

list - vypíše do konzole seznam hráčů + jejich ID.
 
mllist - vypíše do konzole seznam map na serveru a zobrazí jejich pořadová čísla (index).
 
listadmins - vypíše seznam adminů na serveru.
 
kick name/ID - vyvolá hlasování o vykopnutí hráče. Můžete zadat buď jméno hráče, nebo jeho ID.
 
showfps 1/0 - zapne/vypne zobrazování vašeho FPS a vaší pozice.
 
mpresult - vypíše aktuální stav hry do textového souboru mpresult.txt a uloží ho do vietcong/mpresult.
 
restartmap - vyvolá hlasování pro restartování mapy, pokuď je to na serveru povoleno.
 
startadmin heslo - umožní vám vzdálenou správu serveru, pokuď znáte heslo.
 
mlchangecurmap mapaMÓD time/points/frags počet - vyvolá hlasování o změně mapy, jestli je to povolené (př: mlchangecurmap dustglasATG points 100).
 
devtraf - zjistí kvalitu vašeho připojení, připojení serveru a váš reálný ping na serveru (rp).
 
voicechatstatus - zjistí možnost hlasové komunikace na serveru a vypíše hráče, kteří mají hlasovou komunikaci povolenou.
 
chattoconsole 0/1/2 - 0: do konzole se píšou jen události na serveru,    1: do konzole se píše i chat, 2: do konzole se píšou i informace o zabití.
 
ignore ID - ignoruje chat od zvoleného hráče.
 
ignorelist - vypíše seznam vámi ignorovaných hráčů.
 
consoletime 1/0 - ke všem událostem v konzoli se píše/nepíše systémový čas.
 
hbgetver - zjistí verzi HradBy na serveru.

 

 

Pro admina a vzdálenou správu

 
list - vypíše do konzole seznam hráčů + jejich ID
 
mllist - vypíše do konzole seznam map na serveru a zobrazí jejich pořadová čísla (index).
 
mlclear - vymaže všechny mapy mimo aktuální. 
 
nextmap - přepne na další mapu v seznamu.
 
nextmap index - přepne na zvolenou mapu v seznamu.
 
mladdmap mapaMÓD time/points/frags počet - zařadí zvolenou mapu do seznamu ( př: mladdmap dustwildCTF time 60).
 
mlremovemap index - vymaže zvolenou mapu ze seznamu.
 
mlchangeendrule index time/points/frags počet - změní pravidlo ukončení zvolené mapy v seznamu.
 
mlchangecurmap mapaMÓD time/points/frags počet - přepne na napsanou mapu s vybraným módem a ukončením. ( př: mlchangecurmap osgiliath-cityCTF points 100).
 
restartmap - restartuje aktuální mapu.
 
listadmins - vypíše seznam adminů na serveru. 
 
downlist - vypíše počet lidí, kteří stahují mapu a u každého napíše aktualní stav stahování + jméno stahovaného souboru.
 
kick name/ID - vykopne zvoleného hráče.
 
ban name/ID hodin - zakáže zvolenému hráči připojit se na server na zvolený počet hodin. Pokuď zadáte 0, hráč je vyloučen navždy.            
 
playerip ID/name - zjistí IP hráče.
 
banip name/důvod IP hodin - zabanuje hráčovu IP. Hráč nemusí být na serveru
 
banlist - vypíše všechny vyloučené hráče + banID.
 
banremove banID - zruší zákaz vybraného hráče.
 
clearban - vymaže celý banlist a zruší všechny bany.
 
swapplayer ID - přepne vybraného hráče k druhému týmu (od US k VC a naopak).
 
adminsay "s mezerama"/bez_mezer - zpráva do chatu. Všem hráčům se zobrazí, že zprávu napsal admin, zůstane déle zobrazená a zobrazí se modře.
 
set srvvm 0/1 - zákáže/povolí vietnam mód.
 
set srvvmchat 0/1 - zakáže/povolí vietnam chat mód.
 
set srvab 0/1 - zakáže/povolí automatické vyrovnávání týmů.
 
set srvec 0/1 - zakáže/povolí nepřátelskou kameru.
 
set srvff 0/1 - zakáže/povolí přátelskou střelbu.
 
set srvbluebt 0/1 - zakáže/povolí modrý drát pasti pro tým, jehož člen past vytvořil.
 
set srvbd 0/1 - zakáže/povolí zčernání obrazovky po smrti hráče.
 
set srvvoicechat 0/1/2 - Hlasová komunikace na serveru. 0: zakázat, 1: nízká kvalita, 2: vysoká kvalita.
 
set srvakping počet - změní limit maximálního pingu pro autokick. 0 znamená vypnuto.
 
set srvakidle minut - pokuď je hráč zcela nečinný po delší, než zvolenou dobu, tak je automaticky vyhozen za nečinnost. 0 znamená vypnuto.
 
set srvteamlock 0/1/2 - zamkne vybraný tým. 0: žádné zamčení, 1: US tým zamčen, 2: VC tým zamčen.
 
set srvspectators počet spoždění - povolí zvolený počet diváků na serveru a nastaví spoždění v zobrazování průběhu hry pozorovatelům oproti normálním hráčům a chat nespozdí (př: set srvspectators 1 0).
 
set srvpassword heslo - mění heslo serveru. Pokuď nezadáte nic, heslo je zakázané.
 
set srvjoinmsg "s mezerama"/bez_mezer - mění zprávu serveru, která se zobrazí každému nově připojenému hráči (Server message:).
 
set srvctf sekund - mění čas respawnu v módu CTF.
 
set srvtt sekund - mění čas respawnu v módu TT.
 
set srvcoopdif 0/1/2/3 - změní obtížnost coop módu. 0: lehká 1: střední 2: těžká 3: vietnam
 
set srvclmac počet - změní maximální možný počet kulometčíků.
 
set srvclsni počet - změní maximální možný počet sniperů.
 
set srvclmed počet - změní maximální možný počet mediků.
 
set srvcleng počet - změní maximální možný počet ženistů/sapérů.
 
set srvclrad počet - změní maximální možný počet radistů.

 

 

Pouze pro admina

 
set srvadmin heslo - mění heslo pro vzdálenou správu na zadané heslo. Pokud je během změny někdo přihlášený jako admin, tak musí pro další administaci zadat nové heslo.
 
set srvadmin - maže heslo pro vzdálenou správu, tím ji zcela zakazuje.
 
banip ID/name - zabanuje hráčovu IP. Pro vzdálené administrátory je povolena tato varianta: banip name/důvod IP hodin (viz výše).

 

 

Poznámky

 
Šipkou nahoru a dolů lze v konzoli vybírat poslední zadané příkazy.
 
Tlačítky Page Up a Page Down lze v konzoli listovat na vyšší stránky.
 
Pokuď vám není něco jasné, napište do vzkazů.

   

 

 

TOPlist